2020-09-04 15:03:56

PROTOKOL ODVIJANJA NASTAVE

U prilogu koji slijedi navedene su sažete upute o protokolu odvijanja nastave u školskoj godini 2020./21.


Osnovna škola Kneginec Gornji