2020-09-03 11:53:09

PRODUŽENI BORAVAK

Početak rada produženog boravka planira se 14. rujna 2020.

Detaljnije upute o radu produženog boravka bit će objavljene tijekom slijedećeg tjedna.


Osnovna škola Kneginec Gornji