2020-03-17 13:43:25

MICROSOFT TEAMS

Učenici koji rade na školskim tabletima dobivenim u školi imaju kreiranu ikonu aplikacije Microsoft Teams.

Učenici koji rade na privatnim računalima mogu preko Office365 za škole ići na ikonu Microsoft Teams.

Time se otvara aplikacija Microsoft Teams preko koje će učitelji i učenici OŠ Kneginec Gornji održavati online nastavu po redovnom rasporedu sati koji je bio važeći tijekom nastave u školi.

Materijali za nastavu nalaze se u datotekama za pojedine predmete.


Osnovna škola Kneginec Gornji