2020-03-17 11:02:11

AKTIVACIJA OFFICE365 I MICROSOFT TEAMS

Dragi učenici,

Molimo vas da ukoliko još niste, uključite svoje tablete, povežite se na wifi mrežu i napravite početnu aktivaciju Office365 prema uputama objavljenim na web stranici škole.

Nakon toga ostavite tablete uključene i povezane na internet kako bi se putem wifi-a  izvršila nadogradnja MDM sustava preko kojeg se odvija rad na tabletima.

Na popisu aplikacija na tabletu pojavit će vam se ikona aplikacijje Microsoft Teams preko koje će se odvijati nastava na daljinu.

Upute za ulazak u aplikaciju i rad u virtualnoj učionici vašeg razreda biti će objavljene na web stranici škole do kraja današnjeg dana.


Osnovna škola Kneginec Gornji